Potrdilo

Potrdilo

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Prvotno dovoljenje za proizvodnjo 2020

Poslovna licenca 2021

Nadgradnja registrske številke zdravila

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Dovoljenje za proizvodnjo medicinskih pripomočkov

Nadgradnja registrske številke zdravila

Dovoljenje za proizvodnjo medicinskih pripomočkov

One page of patent copy

Ena stran kopije patenta

Medical device registration certificate

Potrdilo o registraciji medicinskega pripomočka

NSF-CGMP certificate

Potrdilo NSF-CGMP

LOGO registered trademark 1

LOGO registrirana blagovna znamka 1

Dongfang Shenzhou trademark

Blagovna znamka Dongfang Shenzhou

YOPC trademark

Blagovna znamka YOPC

Kosher Certificate of Kosher Food

Košer certifikat košer hrane

HALA certification

HALA certifikat

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Kanadski certifikat FDA

U.S. FDA page

Stran FDA ZDA

20210519143550

Evidenčna registracija tujih trgovcev